Stopp för brunst med kula

Brunsten kan vara besvärlig för vissa ston. Stona kan uppfattas som retliga, istadiga, ömma vid beröring och kan till och med bli aggressiva. För många stoägare är detta ett gissel, som sätter stopp för både träning och tävling, kanske till och med även för vanlig motionsridning. Ett sätt att bli av med besvären är att förhindra brunsten genom att lägga in en plastkula i livmodern.

Ston brunstar med start ungefär var tredje vecka. Somliga ston blir besvärliga att hantera och rida under brunsten eller snarare strax innan brunst.

Även en lätt beröring vid flanken kan irritera stoet strax innan eller under brunsten.

Efter ägglossning brukar besvären avta och under ett par veckor kan stona vara riktigt trevliga att rida och så återkommer problemen strax innan nästa brunst. För många stoägare är detta ett gissel, som sätter stopp för både träning och tävling, kanske till och med även för vanlig motionsridning.

Brunsten kan påverka stoet på många sätt. Somliga vill då varken hoppa eller gå fram alls för skänkeln.
Hans Kindahl är veterinär och
professor i obstetrik och gynekologi och har intresserat sig för hormonella förändringar hos ston under mer än fyrtio år. Tillsammans med Kristina Odensvik driver han Lötsberga Djurklinik i Grillby utanför Enköping.

Efterlikna dräktighet
Veterinär Hans Kindahl är reproduktionsfysiolog och har intresserat sig för hormonella förändringar hos ston under mer än fyrtio år.

Han förklarar att tanken med att placera en kula i livmodern är att efterlikna den tidiga dräktigheten och på så sätt få stoet att hormonellt bete sig som dräktigt. Det vill säga, inte komma i brunst.

Hans berättar att företeelsen att stoppa in en kula i livmodern för att undvika brunst inte är ny.
– Man har använt både glaskulor och kulor i metall. Att stoppa in en glaskula innebär naturligtvis en risk. Det har hänt att glaskulan gått sönder.

Plastkula förlänger intervallen mellan brunsterna
För ett tiotal år sedan medverkade Hans i ett finskt-svenskt samarbete där man studerade hormonella förändringar hos ston.

I studien använde man en polypropylenkula fylld med sterilt vatten som placerades i stoets liv-moder för att förlänga intervallen mellan brunster.
– Kulans storlek var tänkt att stämma med fosterblåsans vid tidig dräktighet och tyngden blev ungefär densamma eftersom både kulan och fosterblåsan innehåller vätska.

Hans berättar att en vätskefylld kula är lätt att följa med ultraljud. Glas- eller metallkulor är däremot mycket svåra att se.
– Med ultraljud kan man följa kulans placering när den läggs in och man kan även vid en senare tidpunkt se om kulan finns kvar eller ej.

Ingreppet är odramatiskt. Placeringen av kulan i livmodern görs genom att veterinären går in vaginalt med kulan i handen, letar rätt på öppningen till livmodern och trycker in kulan.
– Det går i dom flesta fall mycket lätt, säger Hans. Stona brukar inte reagera. Någon enstaka gång har jag gett lugnande men oftast behövs det inte.

Efter ingreppet fordras ingen vila utan stoet kan ridas som vanligt.

En för långt tillbakadragen skänkel uppskattas aldrig men allra minst av ett brunstigt sto.

Dålig uppfostran
Sedan ett antal år tillverkar Hans plastkulorna, som han förutom att använda på egna patienter, ett tiotal ston om året, säljer till kliniker runtom i Sverige.

Innan kulan läggs in görs en undersökning av stoet.
– Först och främst är det viktigt att fastställa att problemen verkligen hänger ihop med brunsten, säger Hans. Det finns till exempel ston som blir brunstiga när dom kommer ut på tävling och träffar andra hästar. Det är inte dessa vi ska behandla, där är problemet att stoet brunstar vid en olämplig tidpunkt.

Det finns också ston som helt enkelt är dåligt uppfostrade.
– Dom blir absolut inte hjälpta av en plastkula, ler Hans.

Annan medicinsk orsak
Vid undersökningen kontrollerar Hans att besvären inte har en annan medicinsk orsak, som tumörer på äggstockarna eller urinvägsinfektion.
– Urinvägsinfektion är ovanligt hos häst men det måste ändå uteslutas. Även tumörer på äggstockarna kan göra att stoet blir besvärat och visar ömhet vid beröring.

Hans berättar vidare att vid tumörer på äggstockarna kan stoet visa upp ett hingstbeteende.
– Tumörerna producerar testosteron och kan därmed maskulinisera stoet. En rygg som ömmar på grund av överansträngning kan också vara orsaken till att stoet uppträder ovilligt och besvärat.

Hans kontrollerar också att blygdläpparna sluter tätt.
– Ett sto med en blygd som tillåter att luft dras in i vaginan kan också få in bakterier, och ådra sig en infektion. Detta kan orsaka smärta. Här hjälper naturligtvis inte plastkulan. Sådana ston kan hjälpas med en så kallad caslick-operation, där man syr ihop en del av blygdläpparna.

Strax efter ägglossning läggs kulan in
Stoet kommer in för undersökning när det är brunstigt.
– Efter den första undersökningen väntar man in ägglossningen och två till fyra dagar efter ägglossning läggs kulan in.

Dom flesta ston kommer på två besök innan besöket då kulan läggs in.

Med kulan brukar brunstperioden förlängas så att brunsten uteblir under ungefär tre månader.
– Efter tre månader brukar stoet ha en relativt svag och inte särskilt besvärlig brunst med en ägglossning och efter det kommer ytterligare en förlängd period.

Kulan kan ligga kvar så länge man önskar. Det händer dock att kulan åker ut.
– Om stoet återfår sitt beteende kan vi kolla med ultraljud om kulan finns kvar. Har den åkt ut kan vi lägga in en ny.

Inga bättre alternativ
Det finns alternativ till plastkulan för att undvika brunst. Men inget alternativ som ur alla aspekter framstår som bättre.
– Tidigare gav man ibland hästar p-sprutor, som man ger hund och katt, berättar Hans. Vissa ston svarade positivt och andra inte. Men det är aldrig tillåtet att tävla hästar som fått en p-spruta, förutom med en mycket lång karens, då problemen hunnit komma tillbaka.

Man kan också operera bort äggstockarna, vilket idag sker med titthålskirurgi. Erfarenheten säger dock att flera ston efter ett sådant ingrepp, inte blivit av med sina besvär och till och med ibland, till en början, blivit värre än tidigare.

En dräktighet kan göra att stoet blir mildare till sinnes men besvären brukar dessvärre återkomma.

Nöjda hästar, nöjda ägare
– Mina kunder har varit mycket nöjda med resultatet av den inlagda kulan. Jag har också en känsla av att ryttare och häst har kommit närmare varandra när kulan inverkat och besvären vid brunst har försvunnit. Många uppger att även ridningen har fungerat bättre, avslutar Hans.

Text och foto » Eva Jacobsen Svaton, © Equipage 2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.