Stallet ger dig chefpotential

Hästar skapar ledaregenskaper som är användbara i företagsvärlden. En ny studie visar att ledaregenskaperna självförtroende, bestämdhet, kommunikation, emotionell kontroll och handlingskraft skapas i stallet och är användbara för dig som vill göra karriär i företagsvärlden.

Josefin Fransson, som har just fått sin uppsats publicerad, undersökte närmare den forskning som visar att människor utvecklar ledaregenskaper när dom interagerar med hästar och vistas i stallmiljöer.

Användbarheten då?
Däremot har det inte funnits någon forskning som säger att dom ledaregenskaper som skapas i stallet är användbara för företagsledare. I masteruppsatsen ”Leadership skills developed through horse experiences and their usefulness for business leaders”undersökte Josefin denna fråga för att klargöra hur användbara ledaregenskaperna som skapas i stallet, är inom företagsvärlden.

Studien visar att ett antal av ledaregenskaperna som dom intervjuade företagsledarna utvecklade tack vare sin hästbakgrund har varit användbara under deras karriär. Dessa ledaregenskaper är självförtroende, bestämdhet, kommunikation, emotionell kontroll och handlingskraft. Ledaregenskaperna är därför inte bara användbara i relation till hästen och i stallmiljöer, dom är också användbara i företagsvärlden.

Självförtroendet utvecklat i stallet
Dom intervjuade företagsledarna beskrev att självförtroendet som dom har utvecklat tack vare sin hästbakgrund, gjort domm villiga att möta nya utmaningar under karriären. Företagsledarna beskrev även att det är viktigt att vara bestämd för att hästen ska acceptera och respektera människan som ledare.

Den förmågan kan vara lika viktig för att bli accepterad i chefsrollen, menar företagsledarna. Att kommunicera på ett tydligt sätt är av yttersta vikt när det kommer till hästar då det gäller att få dom att förstå vad dom ska göra och att hålla dom motiverade. Företagsledarna kunde se många paralleller till hur dom kommunicerar i sin chefsroll. De måste kommunicera på ett tydligt sätt för att motivera sina medarbetare.

Hästarna avstressande – skapar handlingsktaft
Företagsledarna sa att hästarna var viktiga under deras karriär eftersom att det var ett sätt för dom att stressa av, skapa ny energi och återta kontrollen över känslorna. Dom beskrev hästarna som en slags terapi. Att företagsledarna var drivna och tog tag i problem direkt, kan kopplas till att en hästbakgrund skapar handlingskraft.

Josefin Franssons uppsats bygger på intervjuer med fem erfarna chefer inom företagsvärlden som har en gedigen hästbakgrund. Intervjuresultaten har blivit analyserade med utgångspunkt i emotionell intelligens där dom fyra kompetenserna självuppfattning, självbehärskning, social medvetenhet och social färdighet ingår.

Ytterligare ledaregenskaper som är viktiga för framgångsrikt ledarskap inom företagsvärlden har också använts för att öka förståelsen för hur användbara ledaregenskaperna som skapas genom hästerfarenheter kan vara i företagsvärlden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.