Smittsamma sjukdomar – vilket ansvar har hästägaren?

Hästhållarens rent juridiska ansvar att informera om smittsamma sjukdomar, skiljer sig åt för olika sjukdomar. Men det moraliska ansvaret att informera gäller alla sjukdomar där det finns en risk för smitta.

För att få tävla måste du följa TR och dessutom skriva under en hästägarförsäkran där du bland annat försäkrar att din häst är fullt frisk och inte på något sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom. Men ditt moraliska ansvar som hästhållare, ägare, ryttare sträcker sig långt utanför tävlingsbanorna.

Anmälningspliktig sjukdom
Somliga smittsamma sjukdomar, som exempelvis kvarka, hästinflluensa och virusabort är anmälningspliktiga. Vid dessa sjukdomar ska behandlande veterinär eller laboratoriepersonal göra en anmälan till länsstyrelsen.

Dom sjukdomar som går under benämningen epizootier, till exempel mjältbrand, omfattas av en speciell lagstiftning och här är hästhållaren själv skyldig att vid misstanke om sjukdom, göra en anmälan till veterinär. Den som har djuren i sin vård är dessutom juridiskt skyldig att göra vad som rimligen kan begäras för att förhindra eller begränsa smittspridning.

Andra smittsamma sjukdomar
Andra smittsamma sjukdomar är inte anmälningspliktiga, till exempel ringorm, löss och förkylning. Samtliga smittsamma sjukdomar, inte enbart anmälningspliktiga sjukdomar, ingår dock, enligt SVAs tolkning, av hästägarförsäkran och tävlingsreglemente.

Märk väl att i hästägarförsäkran ingår formuleringen “hästar med symptom på smittsam sjukdom” eftersom smittoämnet många gånger inte har fastställts eller symptomen utretts.

Exempel på symptom på smittsam sjukdom är feber, hosta, näsflöde, diarré, hårlösa fläckar och kastning av föl.

Förkylning
Att en häst är snorig kan tyckas harmlöst men även förkylning räknas som smittsam sjukdom.

På Ridsportförbundets hemsida står att läsa: ”Förkylning räknas till smittsam sjukdom, eftersom virus och bakterier som orsakar luftvägsinfektioner orsakar ordentliga streck i räkningen för många tävlingshästägare och för andra hästverksamheter och stuterier. Det som i början ser ut att vara en enklare förkylning visar sig dessutom många gånger vara till exempel kvarka eller virusabort.”

Inte tillräckligt medvetna
Andrea Barth är verksamhetschef för Sport och tävling på Svenska Ridsportförbundet. Hon anser att frågan om spridning av smitta måste lyftas och att hästägare och ryttare måste bli mer medvetna.
– Det handlar inte bara om deltagande i tävling utan om att förstå hur man generellt minimerar riskerna för spridning av smitta.

Det moraliska ansvaret
Endast vid epizootier har hästägaren ett juridiskt ansvar att informera sin omgivning om förekomsten av den smittsamma sjukdomen. Andrea Barth menar dock att man som hästägare har ett moraliskt och medmänskligt ansvar att informera även om andra smittsamma sjukdomar.
– Att informera alla berörda parter om förekomsten av eller misstanken om en smittsam sjukdom hör till hästägarens och ryttarens ansvar, säger hon.

Som berörda kan många räknas in. Hovslagare och andra behandlare är självskrivna men även besökare i stallet och grannar bör informeras.

Bättre rutiner minskar risk för spridning
Andrea menar också att vi, för att minimera spridning av smitta, måste bli bättre på att hantera hästarnas miljö.
– Vi måste till exempel bli duktigare på att skilja på avelshästar och tävlingshästar. Inom travet, där jag har min bakgrund, är man extremt noga med att systematisera rutiner för att minimera risken för smittspridning. Jag tror att vi inom ridsporten kan göra en hel del för att förbättra våra rutiner.

Karantän av nyinköpta hästar och omedelbar isolering av hästar med sjukdomssymptom är två åtgärder, som kan bidra till att förebygga smittor.
– Det bästa för hästarna måste vara vår ledstjärna och däri ligger att minimera riskerna för spridning av smitta, avslutar Andrea.

Sanktioner vid överträdelse
Om en anmälan inkommer om att någon brutit mot reglerna i TR lämnas ärendet till Disciplinnämnden, som utreder fallet och beslutar om eventuella sanktioner. Det åligger sedan den person som anmälts att bevisa att man handlat enligt TR och hästägarförsäkran.

Epizooti

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa.

Dessa sjukdomar omfattas av en speciell lagstiftning som bestämmer hur man ska agera vid misstanke för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning. Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

Källor » Jordbruksverket; SVA, Svenska Ridsportförbundet; Länsstyrelsen i Stockholm
Text « Eva Jacobsen Svaton

En tanke om “Smittsamma sjukdomar – vilket ansvar har hästägaren?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.