Rinnigt träck av hösilage?

Allt fler utfodrar sina hästar med ensilerat foder. Antalet hästägare som rapporterat om ökad frekvens av lösare träck, diarré och fri fekal vätska (FFV) ökar. Frågan är; finns det något samband?

Är det hösilaget som ger rinnigt träck och fri fekal vätska hos vissa hästar – eller finns det andra orsaker? Det studeras just nu vid SLU.

Hur hästens mag-tarmhälsa påverkas vid utfodring är ett område som hittills är relativt outforskat. Men det tittar forskaren Cecilia Müller och doktoranden Katrin Lindroth på institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU närmare på i ett pågående projekt. Är det verkligen så att hästar får lös träck när dom utfodras med hösilage?

I takt med ökad användning av hösilage har hästägare rapporterat om ökad frekvens av lösare träck, diarré och fri fekal vätska (FFV).
Foto » Carin Wrange

För att kunna titta närmare på eventuella samband mellan FFV och hästarnas utfodring, skötsel och hälsa pågår just nu en fall- och kontrollstudie, med 100 hästar (50 fall och 50 kontrollhästar) för att kunna jämföra och se om det finns några skillnader mellan hästar med och utan fri fekal vätska.

Tidigare enkätstudie
I en enkätstudie har Katrin Lindroth följt 545 hästar i Sverige och Norge. Samtliga hästar har haft problem med lös träck (inklusive FFV) under minst ett års tid.

Majoriteten utfodrades med inplastat vallfoder, några fick en kombination mellan inplastat vallfoder och hö, medan resterande utfodrades med hö.

Ägarna fick svara på 53 frågor om bl a foder, rutiner, stall- och levnadsmiljö samt motion. Detta för att få en bild om vilken typ av hästar det är som får lös träck i samband med utfodring.

Fler än en orsak?
Hos majoriteten av hästarna upplevde ägarna att mängden lös träck minskade vid byte från hösilage till hö, men även vid byte från hösilage till bete. En intressant iakttagelse var att vissa hästar hade lös träck vid byte från ett hösilage till ett annat, vilket indikerar att det kanske inte är enbart utfodring av hösilage som orsakar lös träck?

Katrin Lindroth är ungefär halvvägs i sitt doktorandprojekt vilket innebär att det är ca två år kvar för att komma till resultat.

Läs mer på » HästSverige

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.