Reaktioner på bygglovslättnader

Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult, berättar för Equipage om reaktionerna efter nyheten att det nu inte ska behövas bygglov för stall och ridhus om gården erbjuder bete och/eller tar eget foder.

Som Equipage skrev om i förra veckan (Läs artikeln här ») var det travtränaren Robert Berghs dom om strandskydd som låg till grund för den nya lättnaden av bygglov. Eftersom Mark-och miljööverdomstolen, i ett nytt mål, refererade till Berghs måls tillämplighet på bygglov, kunde LRF få Boverket att ändra handboken för PBL.

Lisa Kylenfelt är jurist på LRF Konsult.
Foto » Anna Sigvardsson

Lisa som var juristen som drev Berghs mål, möttes efter nyheten av en storm med telefonsamtal och e-post.
– Det är många som är glada, och tackar LRF Häst för långvarigt påverkansarbete i frågan, sedan finns det dom som är mer försiktigt positiva, som kanske är vana vid att hästföretagare inte ses som ”riktiga” jordbrukare, säger hon.

Många undrar om domen gäller redan nu Lisa berättar att det gör den.
– Boverket har dock inte hunnit uppdatera sin handbok till myndigheterna som handlägger bygglov än, så kommunerna kanske inte är medvetna om rättsfallet. Andra undrar om rättsfallet gäller bara i delar av landet, eller bara för proffstränare, men så är det ju inte, det gäller alla jordbrukare.

Inte för riktigt små gårdar
Liksom för alla jordbrukare gäller dock att man ska ha en viss omfattning på sitt jordbruk, och hästhållningen ska vara direkt kopplad till jordbruket, d v s bete eller foderproduktinen på fastigheten.
– Domstolen har i något fall bedömt att en jordbrukare med areal på 3 ha haft för liten mark för att kunna använda jordbruksundantaget, vilket kan tyda på att för små arealer faller bort, berättar Lisa.

Konsekvenser av domen
– Domen är positiv för hela hästnäringen, och öppnar upp spelplanen för häst som jordbruk. Innan domen meddelades har ridhus och stall främst beviljats bygglovsundantag om hästverksamheten på gården bedömts som ”osjälvständig” eller liten i förhållande till ”riktigt jordbruk”, men nu är det klart att hästverksamhet i sig kan utgöra jordbruk.

Lisa misstänker att det framöver kommer att meddelas fler rättsfall som kommer att ge ytterligare vägvisning om jordbruksundantaget.

Definitionen av bete
Som Mark- och miljööverdomstolen konstaterade i Berghs mål om strandskydd så finns det ingen definition av jordbruk kopplat till undantagsbestämmelserna. I det målet bestämde MÖD, efter att ha hört bl a Jordbruksverket, endast att hästhållning som innefattar brukande av marken såsom tillgång till bete eller foderproduktion utgör en definition jordbruk.
– Vi har därför inte genom dessa mål fått en ny definition av jordbruk som utesluter annat jordbruk än bete och foderproduktion. Exempelvis borde rimligtvis även djurhållning utgöra jordbruk m m, menar Lisa.

– Det finns ingen direkt definition av bete i Berghs mål om strandskydd. I målet lade man dock vikt vid att hagarna tidigare hade betats , och att området till stor del bestod av grässvål, och att betet var anpassat för hästarnas behov.

Råd till dom med byggplaner
– Ta kontakt med din kommun och berätta om rättsfallet, argumentera för varför stallet eller ridhuset i just ditt fall behövs för din foderodling eller beteshållning, och begär att de i första hand prövar om jordbruksundantag kan beviljas för din byggnation. Och ta gärna kontakt med LRF Häst om du ska driva mer specifika frågor kring jordbruksundantagets tillämpning i det enskilda fallet för råd, vi är måna om att även kommande rättsfall på området ska vara fördelaktiga för hästägare, tipsar Lisa.

Vart kan man läsa domen?
Domen ligger på Mark- och miljööverdomstolens hemsida under Avgöranden för 2019, under underrubriken ”Mål enligt plan- och bygglagen”, meddelad den 30 april 2019.
– Det går också bra att e-posta mig eller LRF Häst så får man domen. Dom vägledande uttalandena kommer nederst i stycke 1 på sidan 3 i domen.

Mannen som drev målet utan ombud kunde dock inte omfattas av undantaget eftersom han vid tidpunkter för byggnationen bl a inte hade redogjort för bete eller foderproduktion på marken.
– Och dessutom hade han lite liten areal tyckte domstolen, därför har vi inte länkat till domen i pressmeddelandet, avslutar Lisa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.