Öppet brev till SvRF “Etiskt hållbar hästsport”

I morse landade ett öppet, mycket viktigt, brev i mejlkorgen hos Svenska Ridsportförbundet. Brevet är en vädjan om att förbundet ska inrätta en avdelning för hästens välfärd, en avdelning som aktivt arbetar med fokus på hästens välfärd i samband med ridning, både vid träning & tävling.

34 ridsportprofiler vill med den här insatsen få Svenska Ridsportsförbundet att ta initiativet till ett kunskapslyft för branschen i sin helhet gällande problematiken att hästen hamnar i kläm när den används som ett tävlingsredskap utan hänsyn till dess behov och välfärd. Gruppen ber därför förbundet att ta fram en handlingsplan som lägger grunden för framtidens ridsport med en etisk hållbar hästhållning.

“Frågan är: Har Svensk hästsport idag en tydlig målbild, verktyg och strategi för att uppnå en etisk hållbar sport?
Vi är ett antal personer verksamma inom hästvärlden som vill föra hästens talan, eftersom den saknar röst, genom att lyfta frågan och medverka till att få till stånd ett unikt och forskningsbaserat hästsportlyft.
Frågorna rör främst hur vi med fokus på hållbarhet och etik utbildar, tränar och tävlar våra hästar. Här finns flera frågor som vi ser som angelägna att lyfta:

» Hur säkerställer man idag kvalitén i de utbildningar som finns bland annat på Riksanläggningarna?
» Hur säkerställer man hästens välfärd på tävling enligt Code of Conduct paragraf 1?
» Ska man i SvRFs stadgar återinföra och definiera vad som skall vara grunden i god ridning?

Vi vill både lyfta frågan som ställdes på Friends arena för ett drygt år sedan och bidra till en ännu mera kraftfull strategi.
Idag finns mycket forskning utanför Sverige, som omfattar både hästen i sig och ryttarens inverkan på hästen, att ta del av för att kunna fastställa etiska regler. Kunskapen om hästens inlärningsförmåga, beteende och biomekanik har exploderat, vilket ger helt nya förutsättningar. Med ett tydligt mål och strategi för att sprida denna kunskap så finns idag nya förutsättningar att lyfta Code of Conduct med hästens välfärd i fokus och få den att genomsyra all hästverksamhet.
Vi anser att SvRF bör inrätta en avdelning för hästens välfärd. SvRF har idag avdelningar för tävling och ridskoleverksamhet men saknar en avdelning som aktivt arbetar med fokus på hästvälfärd i samband med ridning, både vid träning & tävling.
Som en av Sveriges största sporter som utövas med ett levande djur, så krävs en uppdaterad plan och organisation för att genomföra den. Den enda framkomliga vägen torde vara ett konstruktivt och kraftfullt kunskapslyft. En avdelning för hästens välfärd inom SvRF skulle ha som huvuduppgift att rusta alla i utbildande position med all ny internationellt tillgänglig kunskap.

Ett kunskapslyft är angeläget för att visa att vi som är aktiva värnar hästen och för att kunna möta en kritisk allmänhet och media, med stolthet.
Vi vill medverka till en handlingsplan, som lägger grunden för framtidens ridsport med en etisk hållbar hästhållning. Vi vill medverka till ett historiskt kunskapslyft och se Svensk hästsport visa vägen.
Vi ställer oss förhoppningsfulla till att det finns en vilja att samlas för att diskutera dessa frågor.
När, var, hur?
Undrar gruppen EquiEthics – #HorsesToo

Med brevet bifogas en artikel skriven av Anders Eriksson ”Hästen – en arbetskamrat”. Anders har under många år höjt rösten i ett försök att trumma ut budskapet att många hästar inte behandlas som dom förtjänar i jakten på prestation.
“Statistiken i de ca 70.000 journalerna vid Djurtandvårdskliniken talar sitt tydlig språk då statistiken vittnar om att ca 70% av hästarna har skador av olika karaktär i munnen. De skadorna har uppstått genom ovarsam hantering av utrustning som bett och nosgrimmor.  I vårt samhälle har vi lagar, förordningar, ordningsmakt och ett rättsväsende som ska se till att ordningarna efterlevs. I det här sammanhanget har gränsen sedan länge överskridits” skriver han bl a i artikeln.
Ladda ner hela artikeln som pdf här »

 

Personerna bakom brevet är:
Gabriella Allard-Johansson (utbildad hovslagare, leg sjukgymnast, hästergonom – godkänd av Jordbruksverket för behandling av häst)
Anna Bergh (Dressyrtränare, Hästföretagare)
Maria Bucht (Lärare Alexanderteknik, Science of Motion student, företagare)
Therese Granlund (tränare frihetsdressyr)
Ulla Ekström von Essen (docent, leder forskningsprojektet ”Horse Cultures in transition, interaction and etics between human and horse”. Tränare i frihetsdressyr)
Anders Eriksson (se bifogad artikel)
Lisa Ericson (yrkesverksam ridlärare)
Linda Ferngren (C-tränare dressyr, Instruktör Centrerad ridning nivå 2)
Yvonne Forsberg Anjeby (C-tränare dressyr, företagare)
Madeleine Forsgren (Agronom, fd kursanordnare i hästhantering o ridning)
Ellen Frisenfeldt Schnedling (veterinär med egen klinik)
Britt Hallin
Maria Hallring (föreläsare, grundare av ERGOX2)
Linéa Hellberg (certifierad Equiopat)
Charlotte Jansson (BSc Equine Science och master student Equine Science)
Caroline Lucia Johansson
Yvonne Jonsson (instruktör Centrerad ridning, företagare)
Andréa Karlsson (företagare)
Annelie Kristell (företagare)
Madelene Kvarnrud (Ridledare, yrkesverksam, hästföretagare)
Frida Källgren
Ann-Charlotte Larsson (hästföretagare)
Yvonne Larsson (RIK 1, Nivå 2 tränare Centrerad ridning, NH-instruktör, Diplomerad Equine Touchterapeut, Hästföretagare)
Katarina Nauclér
Anne Saari (företagare inackorderingsstall, Certifierad Art2ride instruktör)
Carina Sundström (Level 2 Ridlärare, Hästföretagare. Initiativtagare till gruppen Equiethics – #Horsestoo)
Anisette Svensson (egenföretagare)
Marika Törnblom Falkman (Hästmassör/Friskvårdskonsulent på häst)
Guri Törnstrand
Camilla Zadruzny (ägare till Stuteri de Chivas PRE)
Hanna Zizka
Per Hendrik Waaler (GP ryttare, tränare dressyr)
Helene Waaler (GP ryttare, tränare dressyr, utbildad på Strömsholm, yrkesverksam i USA, Norge och Sverige)
Stina Öhman (SRL Level 2, B-banbyggare hoppning, Msv tävlingsryttare dressyr)

Ett stort, varmt tack!
Equipage tackar varmt alla ovan för detta oerhört efterlängtade och viktiga initiativ och väntar med spänning på svar från förbundet!

En tanke om “Öppet brev till SvRF “Etiskt hållbar hästsport”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.