Mjuk bädd ger hästen bättre sömn

Djupsömn – också kallat REM-sömn – är lika viktig för hästar som för människor och precis som för oss är det flera faktorer som kan påverka förutsättningarna för hästens förmåga till djupsömn. En förutsättning är dock att hästen måste ligga ner för att kunna utföra sin REM-sömn.

Hästen kan vila antingen stående eller liggande ner på två olika sätt; liggande på bröstet eller liggande på sidan. Hästen sover sammanlagt ungefär 3-4 timmar per dygn och har polyfasisk sömn vilket innebär att sömnen är fördelad i flera sovperioder utspridda över dygnet.

Varje sovperiod är i sin tur uppdelad i sömncykler där varje sömncykel har tre olika typer av sömn; dåsighet, ortodox och paradox sömn. Paradoxsömnen kallas även för Rapid Eye Movement-sömn (REM-sömn) eller djupsömn och påträffas endast hos hästar som ligger ned på sidan med stöd för huvudet.

Djupsömnen viktig för återhämtningen
Djupsömnen är viktig för hästens återhämtning och sker endast om det är lugnt runt hästen, hästen kommer endast att lägga sig ned om den känner sig trygg i sin omgivning. Missad djupsömn kan inte kompenseras av någon annan typ av sömn. Den ortodoxa sömnen påträffas oftast när hästen ligger på bröstet och dåsighet påträffas vanligast när hästen vilar stående.

Som sagt är det fler än en faktor som spelar in för att hästen ska lägga sig ned och sova. Det har t ex visat sig i studier att hästar som står i stall med få hästar, inte sover lika mycket djupsömn. Storleken på boxen eller spiltan samt boxgrannar och hagkamrater kan påverka om hästen känner ro och trygghet nog att lägga sig ned eller inte.

Föredrar att ligga mjukt
Om olika sorters strömedel påverkar, råder det delade meningar om i forskarvärlden. Studier visar t ex att halm och ströpellets är strömaterial hästar ligger ner mest på medan andra studier har kunnat konstatera att hästar föredrar att ligga ned på en mjuk yta – men att typen av strömaterial inte spelar någon roll för hur ofta eller hur länge dom ligger på bröstet eller på sidan.

I en av studierna låg hästarna ner i cirka 1,8 timmar på spånpellets och 1,9 timmar på halm under ett dygn, jämfört med 0,9 timmar i en annan studie där hästarna vistades utomhus dygnet runt.

Mycket tyder alltså på att det är bäddens djup, snarare än dess material, som är avgörande för om hästen väljer att lägga sig ner i boxen. Slutsatsen är att om inte ströbädden är djup och mjuk nog, väljer hästen att stå och sova och får därmed inte sin viktiga REM-sömn.

Jonna lvonen och Linn Segander som gjorde ett Hippologiskt examensarbete vid SLU om hästens liggbeteende, tycker det är rimligt att anta att en bädd av permanent karaktär erbjuder hästen större liggkomfort än vad en växelbädd* gör.

På Strömsholm har flera hippologer i sina examensarbeten utvärderat olika strömaterial i box och även testat liggmadrasser. Studierna visade att hästarna, låg cirka sju till åtta procent av dygnet på halm, kutterspån eller pelleterat sågspån. På liggmadrasserna låg hästarna cirka tre procent av dygnet, vilket kan jämföras med fritt levande hästar som ligger en till fem procent av dygnet.

* Växelbädd: all gödsel och fuktigt strö tas bort dagligen och nytt material läggs in. Permanentbädd: bara den ytliga gödseln och blött strö tas bort dagligen och nytt material läggs in vid behov.

Källa » Hästsverige.se

Källa » Examensarbetet “Hästars aktivitet och liggtid på madrasserade gummimattor i box” »

Källa » SLU, “Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv »

Text » Camilla Ramfelt McCarthy

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.