Miljardbelopp när alla djur ska hållas lösgående

Att inga djur ska få hållas uppbundna i spiltor eller liknande system, slogs fast i propositionen till den nya djurskyddslagen (2018:1192). Jordbruksverket presenterar nu en utredning som visar att kostnaden för omställningen, endast för hästbranschen, kommer att landa på mellan 1,5 och 3 miljarder kronor.

Att stå uppbunden i spilta utan full uppsikt och med inskränkt rörelsefrihet innebär en begränsning av hästens naturliga beteenden – ett faktum som nog få bestrider eller ifrågasätter. Idag beräknas max 5 procent av landets hästar stå i spiltor och många av dessa finns på tätortsnära ridskolor som ägs av kommuner.

Likaså påverkas kors och getters välfärd negativt då dom i uppbundna system har kraftigt inskränkt möjlighet att röra sig under en stor del av året.

253 700 djur berörs
I Sverige pågår en naturlig utfasning av system med uppbundna djur. Allt fler djurhållare övergår till att hålla djur i boxar och andra lösgående system – men fortfarande hålls ett betydande antal djur uppbundna. Nu ska alltså även dessa djur erbjudas en bättre livskvalitet – även om många i sämsta fall kan få vänta så länge som 15 år på den dagen.

20-30 procent av mjölkkorna i Sverige hålls idag i uppbundna system.

Kostnaden och effekten av det nya kravet blir störst för mjölkkor där så många som 20-30 procent av djuren idag hålls i uppbundna system.

Allt som allt rör det sig om 177 000 mjölkkor, 59 000 köttkor, 17 500 hästar och 200 getter som skulle omfattas av kravet. Dessa djur hålls idag på ett eller annat sätt uppbundna. 7 000 djurhållare kommer med det nya kravet bli tvungna att bygga om sina ladugårdar och stallar. Av dessa är 3 100 hästägare.

10–15 år anses vara en rimlig övergångstid
I utredningen som Jordbruksverket nu lämnar till regeringen uppskattas den sammanlagda summan vid en total omställning till lösgående djur, bli nära 15 miljarder kronor. I uppdraget från regeringen ingick även att bedöma vad som är en rimlig övergångstid för att djurhållare att ställa om till lösgående system.
“Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att en övergångstid är nödvändigt för att minska de negativa konsekvenser som en alltför snabb omställning till lösgående system leder till. Denna bild delas av många av de aktörer som vi har haft samråd med. Den övergångstid som framförts som rimlig av aktörerna är på 10-15 år” står att läsa i rapporten.

Läs hela utredningsrapporten från Jordbruksverket » Krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser, undantag och andra incitament än lagstiftning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.