Magsår hos häst allt vanligare

Magsår tycks vara en alltmer vanligt förekommande sjukdom hos våra sporthästar. Stämmer det, och i så fall, vilka är dom bakomliggande orsakerna?

– Fram tills för femton, tjugo år sedan kunde diagnosen magsår hos häst ställas helt säkert först vid obduktion, berättar Jan Skidell, överveterinär i medicin vid specialisthästsjukhuset i Helsingborg, som länge intresserat sig för mag-tarmkanalens sjukdomar.

Det gastroskop som krävs för att undersöka hästar måste nämligen vara av ansenlig längd, minst tre meter. Dom första gastroskopen av den längden var extremt dyra.
Idag finns flera olika märken som är anpassade till häst, till en betydligt lägre kostnad, vilket gjort det möjligt för fler hästkliniker att skaffa utrustningen.
– Med hjälp av detta har man kunnat upptäcka många magsår, av olika grad, säger Jan.

På försäkringsbolaget Agria har man märkt en rejäl ökning av magsårsfall. Antalet hästägare som använt sin veternärvårdsförsäkring för att hästen undersökts och/eller behandlats för magsår, har ökat med 390% på sex år (2012–2018).

Grafen visar ökningen av dom som använt sin veternärvårdsförsäkring i samband med magsår.
(Vv = veterinärvård)

På försäkringsbolaget If ser man inga tydliga tendenser i skadestatistiken när det kommer till magsår. Dock är uppfattningen där att man idag generellt är mer uppmärksam på och har bättre kunskap om fenomet, och att man därför i många fall är bättre på att ge förebyggande behandling i ett tidigt stadium.

Värst hos travhästar och galoppörer
Ett par vetenskapliga studier har gjorts i Sverige på travhästar, där magsårsfrekvensen visade sig ligga på 50-60% hos starthästar.
– Men majoriteten av dessa är lindriga, utan symptom eller besvär hos hästen, förklarar Jan.

Som lindriga magsår betraktas dom sår där påverkan på hästen är mycket liten, mycket små sår och sår som kommer och går.
Jan avslöjar att det även finns studier gjorda på unga galoppörer i USA och Hong Kong, där frekvensen ligger på hela 90%!
– Och där är andelen allvarliga magsår betydligt högre.

Symptom
Där finns inga typiska symptom på magsår. Det finns en rad symptom men dessa kan även ses vid andra sjukdomar. Återkommande diffusa koliksymptom, svårighet att hålla vikten, torr och glanslös hårrem, att hästen gnisslar tänder och nedsatt prestation är symptom som förekommer.

Orsaker
I hästens magsäck produceras magsyra konstant under dygnet– även när den inte äter. Ett pH-värde som är lägre än normalt – alltså surare – orsakar sår i magsäcken.
Magsår uppstår när det råder en obalans i den skyddande slembarriären i magsäcken och att syra av någon anledning stänker upp från den nedre röda delen av magen till den övre vita känsliga delen av magsäcken.

En av dom främsta anledningarna till ett alltför lågt pH-värde är felaktig utfodring. Alltför få utfodringstillfällen och för långa perioder utan tillgång till grovfoder medför ökad produktion av magsyra, pH-värdet i magsäcken sjunker och därmed ökar risken för sårbildning.
– Dåligt näringsinnehåll i grovfodret, vilket gör att det måste kompletteras med en stor kraftfodergiva, kan också ha betydelse för utvecklingen av magsår.

Tävlingshästar, som galoppörer och travhästar, drabbas i högre grad än andra. Hård fysisk aktivitet ökar risken för magsår. En orsak till detta kan vara att magsäcken drar ihop sig i samband med hård träning och därmed exponeras för mer magsyra än normalt. Studier visar också att träning ökar produktionen av magsyra samt minskar blodflödet till tarmslemhinnan.

Även stress kan vara en orsak till sjukdomen.
– Det kan dels handla om sjuklig stress, som beror på en annan bakomliggande sjukdom. Men det kan också vara yttre stress. Miljön är viktigare för hästar än vi kanske tror. Har magsåret uppträtt i samband med ett stallbyte, en tävlingshelg eller en längre resa? För hästar är det viktigt med rutiner, med lugn och ro i stallet, berättar Jan. Hästar är också ofta mer beroende av dom andra hästarna i stallet än vi föreställer oss. Bara bytet av boxgranne kan utlösa stress hos vissa hästar.

Sår ses oftast i den övre vita delen av magsäcken men kan även ses i den nedre röda delen. Sår i den nedre röda delen av magsäcken ses ofta efter långvarig behandling med antiinflammatoriska mediciner.

Behandling
Vid behandling av magsår är det viktigt med en behandling av eventuella bakomliggande sjukdomar.

Till behandlingen hör också en översyn av utfodringsrutiner, foderstat och skötsel av hästen. Allvarligare fall kan kräva medicinering.
– Oftast behandlar man med en pasta, GastroGard (med samma aktiva substans, omeprazol, som i Losec), som ges via munnen i fyra veckor, för att sedan följa upp med ytterligare gastroskopi. Medicinen är biverkningsfri och mycket effektiv, hästen brukar få tillbaka sin aptit relativt omgående. Den är dock tyvärr ganska dyr, upplyser Jan (ca 8 000-10 000 kronor, Reds anm).

Sår kan även uppträda i nedre magmunnen, vilket alltid är allvarligare än sår i magsäcken. Vid undersökningen med gastroskopi är det alltså mycket viktigt att vara noggrann och få en bild inte bara av magsäcken utan av hur det ser ut hela vägen ner till och med nedre magmunnen. En behandling mot magsår här är också mer omfattande.
– Man har inte kunnat konstatera att sår i den här regionen beror på förekomsten av bakterier, som hos människa. Därför behandlas magsår hos häst aldrig med antibiotika, avslutar Jan.

Text och foto » Eva Jacobsen Svaton, delar publicerade 2014

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.