Hästen ska bli “fet” – på sommaren

Hästens aptit och därmed foderintaget är i hög grad hormonellt styrt. Långa ljusa dagar stimulerar till större foderintag och när dagarna blir kortare och dagsljuset minskar under hösten blir hästens aptit motsvarande mindre. Överviktiga hästar på sommaren är med andra ord naturligt.

Denna mycket regelbundna och basala rytm beror troligtvis på dom ursprungliga vildhästarnas anpassning till sin omgivning. Hästarna använde sommarmånaderna till att äta upp sig så dom blev stora och tjocka på gräs för att under vintermånaderna sedan minska i vikt. Deras under vinterhalvåret, lägre aptit har förmodligen uppstått genom att det sparsamt tillgängliga gräset varade längre om hästarna åt mindre.

Dessutom minskade dom också i vikt eftersom dom tärde på sina kroppsdepåer och rörde sig över större områden för att hitta foder. Den moderna hästen däremot saknar inte foder på vintern eftersom den fodras regelbundet flera gånger per dygn. Därmed minskar den heller inte i vikt innan nästkommande sommar.

Banta inte hästen på sommaren
Om man försöker styra hästens kroppsvikt genom att begränsa tillgången på foder i ett försök att reducera hästens vikt under sommaren, samtidigt som man (givetvis) ger den regelbundet med fodet under vintern, motarbetar man hästens biologi.

Men kronisk övervikt är osunt – också för hästar. Livsstilssjukdom typ diabetes II är ett stigande problem hos människor och tillsvarande är EMS ett stigande problem hos hästar. EMS är en gemensam betäckning för hästar med ämnesomsättningsproblem som karakteriseras av bl.a. fetma, insulinresistens och fång.

Hästar och ponnyer med EMS får ofta synliga fettdepåer på kroppen. Speciellt omkring nacken (fettkam), skuldror, rygg, bakparti (hjärtrumpa), magen och könsorganen. Den direkta kopplingen mellan EMS och fång är ännu inte känd, men fetma medför en form av inflammation som kan vara medverkande orsak till utveckling av mer eller mindre allvarig fång2.

Hullvärdering är ett redskap till att värdera om hästen är i riskzonen för att bli överviktig. Man ska därför med jämna mellanrum känna över hästens kropp och värdera hullet t.ex. genom en skala mellan 1-9. På skalan är 1 utmärglad och 9 extremt fet.
Källa » St. Hippolyt Sverige AB

Läs mer om Henneckeskalan och hur du kollar din hästs hull »

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *