Hästar räknas som djur inom jordbruk

I en dom nyligen slog mark- och miljööverdomstolen fast att hästen är att betrakta som ett djur inom jordbruk. Det utslaget får stor principiell betydelse för hur hästen ska betraktas framöver, menar nu flera inom hästnäringen.

Domen kom när travtränaren Robert Bergh vann striden gällande några beteshagar. Målet handlade om huruvida Robert behövde söka strandskyddsdispens för att sätta höga stängsel för sina hästar inom strandskyddat område. Någor som inte krävs för exempelvis kor.

Så här förklarar LRF:
“I strandskyddslagstiftningen i miljöbalken finns ett undantag för bl a jordbrukare som innebär att de är undantagna från förbudet att bygga inom strandskydd om byggnationen för sin funktion måste ligga inom strandskydd. Det saknas dock definition i lag av vad som avses med jordbruk och praxis har hittills varit att hästar inte har setts som en självklar del av jordbruket. Det har också ofta ställts upp krav på att jordbruket ska ge ett tillskott av betydelse för näringsidkarens försörjning.”

– Nu får landets alla lantbrukare med häst upprättelse. Förhoppningen är att hästen ska inta den centrala delen av jordbruket som länge eftersträvats, och i ökad grad bidra till att hålla öppna våra värdefulla naturbetesmarker. Sannolikt kommer rättsfallet kunna vara vägledande även för undantagsregeln i bygglovslagstiftningen som anger att ekonomibyggnader får uppföras eller byggas till utan bygglov i områden som inte omfattas av detaljplan, säger Lisa Kylenfelt från LRF Konsult som företrädde Robert i frågan.

Läs mer på LRF här »

Läs mer på atl.nu »

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.