Förändring av stallbackskulturen

En avhandling med titeln “Framåt Marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid” visar att dagens  ridlärare snarare lägger fokus på dialog och lösning i sin undervisning än med hjälp av militära normer förmedla noggrannhet och ansvarstagande – så som var vanligt för 50 år sedan.

Gabriella Thorell vid Göteborgs universitet, har undersökt hur ridlärarrollen förändrats dom senaste 50 åren genom att bland annat djupintervjua såväl ridlärare utbildade på 1960-, 70- och 80-talet, som ridlärare verksamma idag.

En av hennes slutsatser är att militära normer och traditioner från 60-talet och några decennier framåt, fortsatte att forma ridinstruktörskurserna. Även efter det att kurserna hade övergått till att bli civila.
– Detta trots att det främst var kvinnor som kom att utbilda sig till ridinstruktörer. Ledarskapet var auktoritärt och relationen till eleverna karaktäriserades av respekt, fostran och disciplin, säger Gabriella Thorell.

Stallbackskulturen präglas till stor del av militära normer
Även dagens cirka 450 ridskolor och den så kallade stallbackskulturen, präglas till stor del av militära normer. Men en stor del av ungdomarnas lärande grundas också på det sociala samspelet mellan ridlärare och elever i ridskolorna.

Dagens ridlärare vittnar om hur dom över tid har blivit mer service- och lösningsinriktade för att anpassa sig efter elevernas önskemål. Ridningens grundutbildning och säkerhetsaspekter är dock något som inte är förhandlingsbart.

Ridskolans inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet kom igång på allvar under 1980-talet. Gabriella har genomfört gruppintervjuer med ungdomar som idag rider för att ta reda på deras åsikter om ridskolans och ridlärarnas roll.
– Den sociala miljön framhålls som en särskild viktig anledning till att de tillbringar sin tid på ridskolan. I ungdomarnas berättelser framträder tydliga tecken på stallbackskultur i form av normer som ansvarstagande och noggrannhet.

I sin avhandling pekar Gabriella på att det har skett en förändring av stallbackskulturen, där nu dialog utgör en viktig del för lärande och utveckling. Ridlärarna upplevs vara förebilder. Ridskolan beskrivs som en plats där unga tillsammans tränas i olika sociala färdigheter.
− Genom att delta i gemenskapen på ridskolor får unga ryttare inte bara lära sig om ridning och hästhantering utan även utveckla sociala färdigheter som ledarskap och kommunikation, säger hon.

Foto övre bild » Katarina Willers

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.