Färre skador i liten ruta

Håller du din häst i en liten hage, eller utan sällskap, av rädsla för att den ska skada sig? Då är det dags att tänka om. Studier visar nämligen att hästar löper större risk att utveckla till exempel kotledsinflammationer i små hagar. Samtidigt tycks risken för att hästen skadar sig illa i stor hage, och flock, inte vara särskilt stor.

Ingen tvivlar nog på att hästen mår bättre av att ha hagkamrater. Ändå håller ett stort antal hästägare sin häst ensam av rädsla för att den ska bli skadad. Nu är det dock fastställt att små hagar och hästar som går ensamma i hagen, faktiskt löper större risk för att utveckla ledproblem.

En av dom vanligaste anledningarna till att hästägare uppsöker veterinär idag är ledproblem. Ledproblem är också den absolut vanligaste orsaken till att hästar avlivas i förtid.

Equipage har tittat på studier som gjorts kring hästars utevistelse och pratat med veterinären och fälttävlansryttaren Jeanette Odlander som forskat om hur hästens hållbarhet påverkas av storleken på hagen. Resultatet talar sitt tydliga språk, nu är det fastställt att små hagar och hästar som går ensamma i hagen, faktiskt löper större risk för att utveckla ledproblem.

Jeanette Odlander är veterinär
och hästodontolog och driver företaget
Neovet AB i Falkenberg som är främst inriktat på häst
.

Det kanske vanligaste problemet som uppstår i mindre hagar är kotledsinflammationer.
– Att hästar i små hagar lättare utvecklar ledproblem beror troligtvis på den minskade fysiska aktiviteten som en liten hage, utan sällskap ger, förklarar Jeanette.

Hon menar att fysisk aktivitet stärker hästens rörelseapparat vilket också ger en mer hållbar häst.

Tidigare studier har visat att om hästen har en hagkamrat rör den sig minst tre gånger så mycket som om den vore ensam.

Skadorna vi fruktar mest
Men, hur är det då med skadorna många hästägare fruktar mest, sparkskador från andra hästar och allvarliga skador som orsakats av att hästen busat i hagen?

Faktum är att det tycks vara ett mindre problem. Studier visar nämligen att risken för traumaskador, alltså skador som orsakats av yttre påverkan som exempelvis sparkar, främmande föremål etc, inte alls är påtagligt större hos
hästar som går i stora hagar med sällskap, jämfört med hästar som går ensamma i mindre hagar.

Enligt Jeanette är det med andra ord inget vi behöver oroa oss över.
– Det finns givetvis inga garantier, olyckor inträffar ibland – men riskerna för traumatiska skador kan definitivt minskas på flera olika sätt. Till exempel genom att hästar som går i grupp är vana vid det, helst ifrån födseln. Är dom inte det är det ännu viktigare att se till så att hästarna har tillräckliga ytor så dom inte kan bli trängda, råder hon.

Hästar som gått ensamma länge kan behöva lite tid för att vänja sig vid att gå i flock igen.

Jeanette tillägger att det bästa är att släppa ihop hästar som aldrig gått med kamrater, när hagarna är fulla med gräs. Under vintern uppnås nästan samma resultat genom att man ger fri tillgång till mat inledningsvis tills dess man ser att hästarna trivs och funkar ihop.
– Mat minskar helt enkelt risken för aggressivt beteende med potentiella skador som följd.

Finns det då inga fördelar med att hålla hästen i mindre hage, eller ensam i hagen? Svaret blir ett bestämt nej.
– Det finns såklart fall där det är en nödvändighet. Hingstar kan gå i en jättehage men bör i dom flesta fall gå själva och konvalescenter som bör hålla sig så stilla som möjligt ska förstås gå i en lite sjukruta. Men utöver det, nej.

Alltmer medvetna
Jeanette tycker sig se att hästägare i regel blir alltmer medvetna om hur viktigt det är att hästens naturliga behov tillgodoses.

Trots det är vissa fortfarande konservativa och vill gärna göra som dom alltid gjort istället för att ta till sig den forskning som finns.

För den som vill ändra sin hästhållning till det bättre, rekommenderar Jeanette dock att ta det varsamt.
– Hästar är vanedjur så till viss del kan förändringar i hästhållningen kanske ge problem. Exempelvis då en häst som alltid gått ensam i hage, plötsligt ska släppas ihop med andra hästar, förklarar hon.

Hon säger samtidigt att så länge anpassningen sker successivt, brukar dom allra flesta ihopsläpp fungera helt utan komplikationer.
– För den som vill, men inte har möjlighet att ge sina hästar en naturlig miljö, finns det en del att göra för att ändå förbättra situationen. Slowfeedingnät håller hästen sysselsatt längre, leksaker kan stimulera och hagar där foder och vatten placeras så långt ifrån varandra som möjligt, uppmanar till rörelse, upplyser Jeanette.

En häst som ges möjlighet att röra på sig, helst tillsammans med andra hästar och under stora delar av dygnet, blir mer hållbar och vältränad, menar Jeanette.

Mindre behov av att rusa
Hennes studie visar inte bara att risken för så väl förslitnings- som traumaskador, var mindre hos hästar som gick i stora hagar. Den var också lägre hos dom som gick ute 10 timmar eller mer per dygn.

En teori är att det helt enkelt beror på att hästar som går ute många timmar om dygnet, har mindre behov av att rusa av sig när dom kommer ut.

Bara win-win-win
Även om risken för traumaskador i hagen inte går att undvika helt så tycker Jeanette att den risk som finns är värd att ta, alltid.

Fördelarna som en stor hage och hästkompisar ger, är trots allt ovärderlig.
– En häst som får utlopp för sina naturliga instinkter mår bättre mentalt och hästar som går på större ytor blir också mer fysiskt aktiva, säger hon. En häst som ges möjlighet att röra på sig, helst tillsammans med andra hästar, under stora delar av dygnet, blir helt enkelt mer hållbar och vältränad.

För den som har tävling som mål eller prioriterar att hela tiden utvecklas med sin häst, är stora hagar guld värt tycker Jeanette.
– Hållbarheten påverkar också prestationen i allra högsta grad! Hållbarheten är ju hästens viktigaste egenskap, för vad spelar härstamning och talang för roll om hästen inte håller, frågar hon retoriskt.

Hållbara hästar i all ära men en annan nog så viktig effekt av att låta hästen gå i stor hage med hästkompisar, är att den även mår bra mentalt.

Stora hagar och hästkompisar minskar inte bara risken för ledskador, som många redan vet minskar det också risken för beteendestörningar kraftigt.

Minsta lilla strå räknas!
– Hästen ska kunna spendera den allra största delen av sin vakna tid med att söka föda och äta. Får den möjlighet till det så minskar också risken för aggressivt beteende med potentiella skador som följd, menar Jeanette.

Den optimala hagen
– En optimal hage är kuperad så att hästarna får naturlig och regelbunden träning. Hagen får också gärna innehålla skog där hästarna kan söka skydd, sysselsätta sig och träna koordination, anser Jeanette.

Det hjälper också hästarna att själva tänka på var dom sätter hovarna, en stor fördel, inte minst för fälttävlanshästen.
– En annan viktig detalj att tänka på är utfodringen. Till skillnad från oss, producerar hästen magsyra hela tiden. Detta innebär att det är jätteviktigt för hästen att få tillgång till bra grovfoder flera gånger om dagen eller ha helt fri tillgång, säger Jeanette.

Hon förklarar att det faktiskt går att se skador i hästens magsäck redan efter så lite som fem timmars fasta och magsår är tyvärr en vanlig åkomma idag.
– Hästen är gjord för att ströva långa sträckor varje dag och beta upp till 18 timmar per dygn. Kanske säger det sig självt då att ett liv i ensamhet, med få möjligheter att vandra, kommer orsaka problem förr eller senare?

Stora hagar och hästkompisar minskar inte bara risken för ledskador, det minskar också kraftigt risken för beteendestörningar.

Mer om Jeanette Odlanders studie

Jeanette har forskat om hur hästens hållbarhet påverkas av storleken på hagen. Sammanfattningsvis framkom att ju mer hästen rörde sig desto mindre var risken för kotledsinflammation.

I sin studie utgick Jeanette från material från försäkringsbolaget Agria. Totalt ingick 507 hästar i studien och av dom hade 169 diagnosticerats med traumaskador, 121 med kotledsinflammation och 217 var friska hästar. Av inflammationsgruppens totalt 121 hästar hade en klar majoritet diagnosticerats med kotledsinflammation i något av frambenen.

Resultatet visade att det generellt innebär minskad risk för hästen att drabbas av förslitningsskador när den går i en större hage tillsammans med andra hästar. Ridskolehästar och hästar som används till motionsridning löper mindre risk att drabbas av kotledsinflammation jämfört med tävlingshästar.

Jeanette kunde också se att utevistelse på över 10 timmar per dag
innebar en minskad risk för både trauma- och förslitningsskada.

Mer statistik från annan studie

Inte bara Jeanette Odlanders studie visar att skaderisken inte alls motsvarar många hästägares rädsla för att hästen ska skadas i hagen när den går med kamrater på större ytor.

En studie som gjordes på 841 hästarna mellan åren 2002-2004 visade att 38,6% av hästarna i större stall, och 70% av tävlingshästarna, gick ensamma i hagen p g a rädsla för skaderisken. Trots det hade endast 6,7% av hästarna som gick med andra hästar i stor hage, faktiskt fått skador i hagen.

Källa » Eklund, A. Influence of daily free time spent outside in a paddock and stable management on behavioural disturbances and health in the horse.

Text och foto » Natalie Lindholm, Equipage 2018

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.