Äntligen: Häststall för jordbruk nu bygglovsfria!

Hittills har hästverksamheter inte beviljats samma undantag från bygglov som andra jordbrukare har. Ett rättsfall bidrog till att reglerna nu görs om.

Jordbrukare med hästverksamhet har tvingats söka bygglov för att bygga ekonomibyggnad, medan andra jordbrukare har kunnat nyttja bygglovsfrihet enligt undantaget för areella näringar i plan- och bygglagen.

Stall för häst och ridhus ska, enligt Mark- och miljööverdomstolens senaste uttalande, i framtiden vara bygglovs­befriade i fall där du har tillhörande bete eller foderodling till hästarna.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade dock den 30 april 2019 en slutlig vägledande dom som slår fast att hästar på bete, eller foderproduktion till häst, i sig är jordbruk. Stall för häst och ridhus ska därmed, enligt Mark- och miljööverdomstolens senaste uttalande, i framtiden vara bygglovs­befriade i fall där du har tillhörande bete eller foderodling till hästarna.

Välkomnande nyhet
Domen är en välkommen nyhet som LRF Konsult och LRF Häst har kämpat för sedan framgången i travtränaren Robert Berghs mål år 2017, där fråga var om det snarlika jordbruksundantaget i strandskyddsregleringen. Rättsfallet bidrog bl a till att vägledningen om strandskydd fick omarbetas. LRF Häst och LRF Konsult har sedan domen om strandskyddet meddelades, arbetat vidare för att rättsfallet ska användas även vid bedömningen av jordbruksundantaget i plan- och bygglagen, som anger att det inte krävs bygglov för en ekonomibyggnad för bl a jordbruk när den byggs utanför detaljplan.

Boverket, som tar fram vägledning till myndigheterna som handlägger bygglov, har tidigare nekat till att ta med rättsfallet i vägledningen. Motiveringen har varit att det endast gäller jordbruksundantaget i strandskyddslagstiftningen och inte jordbruksundantaget i plan- och bygglagen. Detta trots att undantagen är enhetligt utformade med stöd av snarlika förarbeten. Konsekvensen av detta har varit att myndigheterna som handlägger bygglov varit omedvetna om rättsfallet, eller inte bedömt det möjligt att tillämpa på ridhus.

Slutsatserna tillämpliga i andra mål
Mark- och miljööverdomstolen har dock nu, i domen som meddelades 30 april 2019, mycket glädjande fastställt att slutsatserna som meddelades i travtränaren Robert Berghs mål är tillämpliga även i mål som gäller jordbruksundantaget i plan- och bygglovslagstiftningen. Domen är det första vägledande avgörandet som slår fast att hästar på bete, eller foderproduktion till häst, i sig är jordbruk i plan- och bygglagen.

Uppdaterar plan- och bygglagen
Under maj månad 2019 meddelade äntligen Boverket efter ytterligare uppmaningar från LRF Häst och LRF Konsult, att dom nu avser att uppdatera vägledningen för plan- och bygglagen med dom båda domarna, för att uppmana myndigheterna att ta hänsyn till dessa i hanteringen av bygglov för byggnader kopplat till hästverksamhet.

Läs mer »

2 tanker om “Äntligen: Häststall för jordbruk nu bygglovsfria!

  • Tilbakesporing: Reaktioner på bygglovslättnader – Equipage

  • 19 februari, 2020 at 08:31
    Permalink

    Vilket målnummer gäller för domen från möd? Den enda domen jag hittar hos möd från den 30 april 2019 avser avslag för överklagandet. Se referat: “Fråga om bygglov för stall för hästar och foderförråd. Mot bakgrund av utredningen i målet ansåg MÖD att byggnaderna inte kunde bedömas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader i jordbruksverksamhet. I bygglovsfrågan ansåg domstolen att byggnaderna inte överensstämde med översiktsplanens syfte att säkra en god hushållning med brukningsvärd jordbruksmark.”

    Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.