Hallå finansministern, vad menas?

”Man ska inte kunna dra av för personliga levnadsomkostnader” sa finansministern i en riksdagsdebatt med ledamoten Mats Green (M). Ämnet för debatten gällde varför just ridning inte ska berättiga till friskvårdsavdrag till skillnad från andra idrotter och verksamheter.

Mats Green lämnade idag in en s k ”interpellation till statsråd” (en fråga som kräver ett utförligare svar och som statsrådet får två veckor på sig att besvara, ofta igenom tillsatta expertkommittéer) där han ställer finansministern till svars.

Mats skriver i ett pressmeddelande idag:

”Detta anmärkningsvärda och märkliga uttalande från finansministern föranleder ett antal frågeställningar om finansministerns och regeringens syn den svenska ridsporten i allmänhet, men framförallt om synen på ridsporten i förhållande till övriga idrotter.

Inom nuvarande regelverk finns utrymme för arbetsgivare att bidra till olika friskvårdsalternativ för sin personal. Det finns en rad områden som enligt Skatteverket klassas som skattefria motions- eller friskvårdsförmåner.

Styrketräning, fotboll, ishockey klassas som avdragsgilla friskvårdsförmåner. Så långt allt väl, men även skrattgympa, körsång på arbetsplatsen, saltrum, Feldenkreispedagogik, gitarrlektioner, reflexologi, örtbad, rosenterapi, kallbad och bastubad är några anmärkningsvärda exempel på friskvård som arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda.

Trots dess erkänt goda effekter för kropp och hälsa faller ridning utanför Skatteverkets definition av aktiviteter som klassas som skattefria motions- eller friskvårdsförmåner. Utöver de hälsofrämjande effekterna fyller ridning en viktig funktion för anställda med exempelvis olika funktions- och rörelsehinder, balanssvårigheter, ryggproblem och synskador för att bara nämna något.

Ridning är Sveriges näst största handikappidrott. Ca 4000 ryttare med funktionshinder får genom ridning möjlighet till en meningsfylld och hälsofrämjande fritidssysselsättning.

Tilläggas kan att tack vare vår mängd ridskolor i Sverige är ridning en träningsform man varken behöver vara rik eller bo billigt på landet för att utöva.

Med anledning av det ovan anförda önskar jag ställa följande frågor till finansministern:

Vad menar finansministern med sitt uttalande om just ridning och ”personliga levnadsomkostnader”?

På vilket sätt skiljer finansminister Magdalena Andersson (S) på ridning och exempelvis ishockey i detta avseende?”

Till Mats: Tack för att du ställer frågan på allas våra vägnar. Med alla räknas över en halv miljon medborgare som rider – och därmed motionerar – kontinuerligt. Kan hända att även den grupp (ca halva miljonen) som på ett eller annat sätt har med hästsporten att göra, önskar svar på samma fråga. Lova att du hör av dig när du fått svar!

Tipsa en vänShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *