Telepati med hästar

Djurkommunikatörer blir allt vanligare inom hästsporten, men dom är fortfarande kontroversiella. Förutom att dom menar att hästen, genom bilder, känslor eller ord, kan berätta vad den varit med om hos tidigare ägare, varför galoppombytena är svåra eller att den har ont i vänster bakkota, marknadsför sig många kommunikatörer med att dom kan prata med din häst på distans. Kommunikatören behöver alltså inte ens träffa hästen.

Läs mer