Behöver hästen extra vitaminer?

När hästen fäller, bör den få extra  B-vitamin då? Eller är det bara en myt? Vad är det för vitaminer i övrigt som hästen behöver och som den inte får i sig tillräckligt av från strå?

Av utbudet att döma får man lätt uppfattningen att en häst är i stort behov av diverse olika vitaminer. Equipage bad agronomie doktor Cecilia Müller vid SLU om råd – ska vi tillsätta extra vitaminer vid utfodringen av våra hästar?
Svaret från Cecilia är enkelt.
– Du måste först och främst titta på helheten i foderstaten. Ger du din häst ett normalt grovfoder och mineraler med tillsatta vitaminer, är hästen inte i behov av något extra vitamintillskott. Ger du dessutom ett färdigblandat kraftfoder med tillsatta vitaminer är behovet ännu mindre.

Några få behöver tillskott
Det finns enligt Cecilia några hästkategorier som kan ha behov av vitamintillskott.
– Hästar som är i extremt hård träning kan ha ett ökat behov av E-vitamin. Men då handlar det om topphästar som tränar och tävlar på högsta nivå. Även då räcker dock oftast den vanliga foderstaten till.

Om du utfodrar med fjolårsfoder, det vill säga ett grovfoder som är mer än ett år gammalt, tycker Cecialia att du bör se över den totala foderstaten och din hästs eventuella behov av vitaminer.
– Vitaminer bryts nämligen ner över tiden, för övrigt den enda beståndsdelen i grovfoder som bryts ner.

Konvalescenter som står på lång boxvila och inte kommer ut i solljuset kan möjligen behöva ett tillskott.
– Och dräktiga och digivande ston har ett högre behov av vitaminer men även detta brukar tillgodoses med den vanliga foderstaten om det i den ingår mineralfoder med tillsats av vitaminer.

Multivitaminer
Multivitaminer brukar innehålla dels dom fettlösliga A-, D-, E- och K-vitaminerna, dels dom vattenlösliga B-vitaminerna.
– Det är dom vitaminer vi brukar säga att hästar är i behov av. Men av dessa producerar hästen K- och B-vitaminerna själv medan A-, D- och E vitaminerna vanligtvis finns i tillräcklig mängd i fodret.  Även K- och B-vitaminer finns i fodret naturligt.         

Energi och protein producerar päls
Påståendet att B-vitamin skulle behövas vid pälssättning-fällning har inget med verkligheten att göra enligt Cecilia.
– Jag vet inte om uppkomsten av denna myt beror på att vi utgår ifrån vad vi människor behöver för vårt hår och våra naglar.
Men vi ska veta att där finns stora olikheter mellan hästar och människor.  Hos hästar produceras B-vitamin av hästens mikrob-flora i grovtarmen i fullt tillräcklig mängd.

Om din häst blir påverkad vid pälsbyte höst och vår ger Cecilia i stället rådet att öka lite på foderstaten.
– Det är ju energin och proteinet i fodret som hjälper till att producera päls. Men öka nivån i god tid, inte när hästen väl börjat sätta eller fälla päls. Inför fällningen på våren kan det vara dags vid nyår.

Cecilia berättar att det däremot kan vara befogat att ge extra B-vitaminer om tarmen är störd på något sätt, till exempel vid kolik, diarré eller annan tarmstörning om inte den övriga foderstaten täcker hästens behov. B-vitaminerna produceras ju av mikroorganismerna i hästens grovtarm.

Vitamin C kan direkt avskrivas som tillskott till häst.
– Hästen har helt enkelt ingen upptagsmekanism för C-vitamin via fodret. Liksom dom allra flesta andra djur (utom människor, marsvin och några halv-apor), producerar hästen denna vitamin själv i kroppen.   

Där finns en toxicitetsgräns (dvs en gräns över vilken det blir giftigt) för intaget av vitaminer men Cecilia menar att dit når man inte utan att tillsätta extra vitamintillskott till foderstaten.

Skilj på vitaminer och mineraler
Det är ganska vanligt att man i dagligt tal inte gör skillnad på vitaminer och mineraler. Många säger vitaminer när dom menar mineraler, och tvärtom.
Vitaminer är ett antal organiska ämnen nödvändiga för kroppen. Somliga producerar hästen själv medan andra tillförs via foder och/eller solljus.
Även en rad mineraler är livsnödvändiga. Mineraler delas upp i makromineraler såsom exempelvis kalcium, fosfor och kalium och mikromineraler även kallade spårämnen som bl.a. zink, jod och selen. Mineraler är inte organiska.

Slutsats
Med andra ord behöver vi (förmodligen) inte lägga några pengar på extra vitaminer!

Text och foto » Eva Jacobsen Svaton  Tidigare publicerad 2012

Tipsa en vänShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *